Stránkovanie v ZX Spectrum 128k a v +2A/+3

Témy týkajúce sa hardware počítačov ZX Spectrum 48/128k
Post Reply
Message
Author
z00m
Site Admin
Posts: 150
Joined: Sun Oct 06, 2013 9:45 pm
Contact:

Stránkovanie v ZX Spectrum 128k a v +2A/+3

#1 Post by z00m » Thu Jan 30, 2014 11:09 am

Stručné zhrnutie stránkovania - ZX Spectrum 128k/grey +2:

port: %01111111 11111101, $7ffd, 32765
bit0 - bit2: číslo stránky (0-7)
bit3: 0=VRAM1; 1=VRAM2
bit4: 0=ROM0; 1=ROM1
bit5: 0=port enabled; 1=port disabled
bit6: nezáleží
bit7: nezáleží

Stručné zhrnutie stránkovania - ZX Spectrum +2A/+3:

port: %01111111 11111101, $7ffd, 32765
bit0 - bit2: číslo stránky (0-7)
bit3: 0=VRAM1; 1=VRAM2
bit4: horizontálne stránkovanie 0=ROM0&2; 1=ROM1&3
bit5: 0=port enabled; 1=port disabled
bit6: nevyužitý
bit7: nevyužitý

port: %00011111 11111101, $1ffd, 8189
bit0: 0=ROM; 1=ALLRAM
bit1-bit2: ak bit0=0, vertikálne stránkovanie 0=ROM0&1; 1=ROM2&3
bit1-bit2: ak bit0=1, rozloženie RAM pre ALLRAM: 00=0,1,2,3; 01=4,5,6,7; 10=4,5,6,3; 11=4,7,6,3
bit3: 0=FDD motor OFF; 1=FDD motor ON
bit4: STROBE pre printer port (4093)
bit5: nevyužitý
bit6: nevyužitý
bit7: nevyužitý

Post Reply