Pravidlá fóra / forum rules

Všeobecné oznamy a oznamy od adminov fóra.
Post Reply
Message
Author
z00m
Site Admin
Posts: 150
Joined: Sun Oct 06, 2013 9:45 pm
Contact:

Pravidlá fóra / forum rules

#1 Post by z00m » Sun Oct 06, 2013 10:58 pm

Admini sú prísni, tak sa s nimi radšej nehádajte. Čokoľvek a ktokoľvek sa im znepáči, ponesie následky. Rozumieme slovensky, česky, anglicky. Flamewars sú povolené, ale len v sekcii "42". V iných sekciách budú bez milosti zmazané. Takže ak sa chcete hádať, vytvorte si na to zvlášť vlákno v "42" alebo poproste moderátora, aby vám tam existujúcu flame presunul a neotravujte ostatných.

Admins are the masters here, you'd better not cross them. Whatever and whoever will displease them, will also bear the consequences. Preferred languages are slovak, czech and english. Flamewars are allowed only in "42" thread. In other threads they will be deleted. So if you want to argue with somebody, set the extra thread in "42" or ask moderator to move existing flame there and don't bother the others.

z00m
Site Admin
Posts: 150
Joined: Sun Oct 06, 2013 9:45 pm
Contact:

Re: Pravidlá fóra / forum rules

#2 Post by z00m » Thu Dec 21, 2017 10:58 am

Veľkosť jednotlivej prílohy: max. 512kB
Počet príloh v jednom príspevku: max. 5

Size of particular attachment: max 512kB
Number of attachments in one post: max. 5

Na pakovanie príloh prosím používajte metódu ZIP, prípadne 7zip.
Please use ZIP or 7zip method for attachment compression.

Post Reply